Licht en verlichting

Licht: elektromagnetische straling in het frequentiebereik, waarneembaar met het menselijk oog

Maand: september 2019

Een screenprotector voor iPhone als noodzakelijkheid

Wat als essentieel geldt in een mensenleven verandert van tijd tot tijd en verschilt per context. Allereerst heb je te…